domingo, 14 de junio de 2015

PLA D'ACCIÓ TUTORIAL ACTIVITAT: “DIBUIXANT AL DICTAT”


PLA D'ACCIÓ TUTORIAL

 ACTIVITAT:
“DIBUIXANT AL DICTAT”
NIVELL:
3r ESO


Objectius

Ø  Mostrar les dificultats de la comunicació.
Ø  Analitzar la importància del feedback en la comunicació.
Ø  Mostrar la importància de l'actitud d'escolta activa.

Competències emocionals. Habilitats socials.


Descripció.
Fase de preparació. El tutor/a selecciona dos estudiants i els prepara prèviament donant-los les instruccions necessàries. Així, se'ls presenta un dibuix a cadascun i se'ls demana que, primer un i després l'altre, tracten d'explicar al grup com realitzar aquest dibuix.

1a Fase. Exercici de comunicació sense ‘feedback'. El primer estudiant que dicta se situa davant de la classe, d'esquena al grup i assentat. La seua tasca consisteix a explicar el dibuix que té de manera que la resta del grup puga reproduir-ho amb exactitud.

La tasca de la resta de l'alumnat consisteix a reproduir en un full el que va dictant. Ha de fer-se amb la major perfecció possible.

S'explica el seu dibuix lentament, amb pauses suficients perquè tots seguisquen sense dificultat les seues instruccions. No se li pot interrompre ni fer preguntes, tampoc pot ensenyar el dibuix ni fer cap gest. Només ha d'utilitzar la paraula.

El tutor/a anotarà el temps que tarda la classe a realitzar la tasca. Una vegada acabat el dibuix, demana a la classe que done la volta al full.

2a Fase. Exercici de comunicació amb ‘feedback' (amb preguntes). Es fa immediatament després de la primera fase. El següent alumne/a explica el seu dibuix als seus companys/es, però en aquesta ocasió se situa al capdavant de la classe, de cara als altres i assentat. Explica el seu dibuix lentament i amb pauses suficients. Se li pot interrompre i preguntar totes les vegades es que vullga. L'única cosa que no vaig poder fer és ensenyar el dibuix ni dibuixar en la pissarra. Totes les seues intervencions han de ser orals. El tutor/a anotarà el temps que tarda la classe a realitzar la tasca.

3a Fase. Reflexió en grup

Guies per a la reflexió:

A l'alumnat que ha dictat: Com vos heu sentit, amb comoditat, amb inseguretat? Per què?
Al conjunt de l'aula: Quan ha sigut millor el rendiment? Com influeix el feedback en la comunicació? Què passa quan una persona parla sense esperar a rebre informació de l'interlocutor? Què passa quan una persona no escolta activament quan li parlen?

Normalment, els dibuixos de la fase amb feedback s'ajusten més a la realitat que els dibuixos de la primera fase, no obstant això, la comunicació amb feedback requereix més temps.

Duració.
Una sessió de tutoria.

Estructuració grupal.
Gran grup. Participació: de 25 a 30 estudiants.

Metodologia.
Expressió verbal (dictat). Reproducció del que es dicta. Debat.

Materials. Un llapis, una goma i dos fulls per a cada alumne.


Justificació de la seua inclusió en el programa.
Útil com a activitat prèvia a la realització d'altres activitats amb continguts més íntims i/o personals ja que:

-        El seu contingut és totalment neutre.
-        Treballa la importància de mantindre una actitud d'escolta activa.
-        Posa en evidència com millora la comunicació quan s'ofereix i rep feedback.

Fase d'aplicació. Inicial.


Dificultat per al professorat.
Baixa.

Bibliografia.
Brunet i Negre (1982). 

Activitat didàctica del “Programa de Educación Emocional para la prevención de la Violencia. 2º ciclo ESO”. Autors: Caruana, A. (coord.) i altres. Edita la Generalitat Valenciana. Conselleria de Cultura, Educació i Esport. pp. 95-98. València, 2005. En Biblioteca Virtual del Cefire-Elda, versió PDF. http://cefirelda.infoville.net 

Exemple de dibuixos per reproduir


 


Dibuix 2. Exercici amb feedback. 
No hay comentarios:

Publicar un comentario