lunes, 22 de marzo de 2010

PLA D'ACCIÓ TUTORIAL ACTIVITAT: “A QUI SALVARIES?”
PLA D'ACCIÓ TUTORIAL

 ACTIVITAT:

“A QUI SALVARIES?”

NIVELL:
3r ESO

Objectius:
Ø  Aclarir valors i conceptes morals.
Ø  Provocar un exercici de consens per a mostrar la seua dificultat, principalment quan són valors i conceptes morals el que està en joc.

Competències emocionals:
Autoconsciència i habilitats socials.

Descripció:
L'animador explica al gran grup els objectius de l'exercici (5 minuts); distribueix una còpia del text “Refugi subterrani” a cadascun dels components de la classe perquè individualment trien a les 6 persones que albergaria al refugi (5 minuts).

Es formen grups xicotets de 5 estudiants perquè realitzen la seua opció de grup treballant per a arribar a una decisió per consens. Es demanarà a cada membre del xicotet grup que argumente a la resta els seus motius per a salvar a les 6 persones que han triat, i que escolte a la resta del grup els seus arguments. Després hauran d’arribar a un consens (15 minuts).

Es forma de nou el gran grup i un portaveu de cada subgrup explicarà a la resta de la classe com ha sigut el procés fins a arribar al consens (15 minuts: 3 per grup). Es pot intentar arribar al consens en el grup classe (5 minuts). Individualment alguns alumnes explicaran l'experiència viscuda i com els punts de vista dels altres han influït en el seu canvi de decisió (5 minuts).

Duració:
Una hora aproximadament distribuïda com s'indica en l'apartat anterior.

Estructuració grupal:
Individual, gran grup, grups xicotets.

Metodologia:
Treball individual on s'ha de prendre una decisió defendible després. Treball en xicotet grup on s'han de manifestar l'escolta activa, respecte al torn de paraula i consecució del consens. Exposició de cada portaveu dels grups xicotets a la resta de la classe.

Materials:
Una còpia per a cada un del text “Refugi subterrani”.

Observacions per a la seua aplicació:
No hi ha respostes “bones” o “roïnes”. Es tracta que cadascú prenga consciència dels seus propis valors i siga capaç d'entendre i fins a arribar a compartir altres punts de vista.

Justificació de la seua inclusió en el programa:
Considerem que pot ser una activitat interessant, prèvia per a afavorir el coneixement més profund en el grup i promoure la cohesió grupal i el respecte al punt de vista diferent del propi. Aquest respecte mutu pot evitar la violència entre els companys.

Fase d'aplicació:
Inicial.

Altres observacions:
Adjunt annex: text “Refugi subterrani”.

Dificultat per al professorat:
Baixa.

Bibliografia:
Activitat didàctica del “Programa de Educación Emocional para la prevención de la Violencia. 2º ciclo ESO”. Autors: Caruana, A. (coord.) i altres. Edita la Generalitat Valenciana. Conselleria de Cultura, Educació i Esport. pp. 89-91. València, 2005. En Biblioteca Virtual del Cefire-Elda, versió PDF. http://cefirelda.infoville.net
ANNEX

Imagineu que la nostra ciutat està amenaçada per una catàstrofe natural. S'aproxima algú i vos demana una decisió immediata. Hi ha un refugi subterrani que només pot albergar sis persones. Hi ha dotze que volen entrar en ell. Fes la teua elecció i queda’t només amb sis persones.

-        Un violinista de 40 anys drogoaddicte.
-        Un advocat de 25 anys.
-        La dona d'aquest advocat, de 24 anys, que acaba d'eixir del manicomi. Ambdós volen estar junts, siga dins o fora del refugi.
-        Un sacerdot de 75 anys.
-        Una prostituta de 35 anys.
-        Un ateu de 20 anys que ha comés diversos assassinats.
-        Una universitària que té vot de castedat.
-        Un físic de 28 anys que només accepta entrar si pot portar amb ell una pistola.
-        Un orador fanàtic de 21 anys.
-        Una xica de 12 anys amb retard mental.
-        Un homosexual de 47 anys.
-        Una dona de 32 anys amb dificultats psíquiques que pateix atacs epilèptics.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRIATS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.No hay comentarios:

Publicar un comentario